Article 1 : From Thinking Skills to Thinking Classrooms

on Monday, January 05, 2009

From Thinking Skills to Thinking Classrooms oleh Carol McGuinness

Nota: Artikel ini tidak mengikut spesifikasi sebagai sebuah artikel jurnal. Walaubagaimanapun, ia telah membuka mata saya untuk mula membaca artikel-artikel ke arah pendidikan komputer. Berikut adalah ulasan artikel tersebut.

Artikel ini mengulas tentang peranan kemahiran berfikir dalam proses pembelajaran, mengenalpasti kaedah untuk mengembangkan pemikiran pelajar dan , bagaimana guru integrate kemahiran berfikir dalam proses pengajaran dan pembelajaran, dan seterusnya penggunaan ICT sebagai alat kemahiran berfikir.

Dari sudut pelajar,

  • Kemahiran berfikir dalam P&P penting kerana merangsang proses kognitif pelajar. Pelajar akan berfikiran jauh dan kritis.
  • Kemahiran berfikir juga akan menggalakkan pelajar menjadi seorang pemikir yang baik; belajar – berfikir – membuat keputusan yang bijak
  • Kemahiran berfikir merangsang pelajar supaya mampu menyusun, mengatur, membeza, membuat andaian, membuat kesimpulan, melahirkan idea baru, menyelesaikan masalah, serta membuat keputusan kepada pengetahuan yang diperoleh.

Kepentingan guru sebagai implementor kemahiran berfikir dalam P&P,

  • Guru mengajar pelajar berfikir (teaching thinking). P&P secara dua hala antara guru dan pelajar (soal jawab) perlu diurus dengan baik selagi masih di dalam objektif pembelajaran.
  • Network antara guru, peer coaching

Penggunaan ICT

  • Interaktif i.e Geometry Sketchpad
  • Video dan teknologi multimedia
  • Network communications