ULASAN JURNAL PENYELIDIKAN DAN PENILAIAN

on Thursday, December 03, 2009

TAJUK
The use of qualitative research criteria for portfolio assessment as an alternative to reliability evaluation: A case study
PENGARANE Driessen, C Van Der Vleuten, L Schuwirth, J Van Tartwijk & J Vermunt
SUMBER
Medical Education 2005; 39: 214–220

Artikel ini menerangkan strategi kajian berbentuk kualitatif yang digunakan untuk mencapai kredibiliti dan kebergantungan suatu pentaksiran (assessment). Pentaksiran portfolio melibatkan maklumat berbentuk kualitatif, di mana mentor akan memberi pendapat dan bimbingan setelah membaca portfolio mentee. Dalam kajian ini, 233 portfolio ditaksir. Setelah mentor menaksir portfolio pelajar, rakan pelajar pula akan memberi cadangan dan pendapat terhadap portfolio. Pelbagai maklumat berkenaan portfolio ini akan digabungkan dengan menggunakan kaedah triangulasi. Dari kajian ini, portfolio telah menyebabkan perbalahan pendapat tentang pencapaian portfolio. Perunding kualiti dari kalangan auditor luar digunakan bagi menangani masalah ini.