Pengenalan Buku

on Monday, January 19, 2009


The Essentials of Instructional Design oleh Abbie Brown & Timothy D. Green; Pearson Merrill/Prentice Hall; 2006

Buku ini ditulis bagi memperkenalkan elemen-elemen asas rekabentuk pengajaran (Instructional Design) : prinsip, proses dan praktis. Dalam buku ini, pengarang menerangkan prinsip-prinsip asas rekabentuk dan membanding-bezakan proses-proses yang terlibat dalam setiap prinsip. Contoh-contoh praktikal dan aplikasi penggunaan ID ditunjukkan pada setiap tajuk bagi memastikan pembaca memahami dan dapat mengaplikasi apa yang telah dibaca dan dipelajari. Isi kandungan buku ini dibahagikan kepada empat bahagian : sebelum merekabentuk ID, menganalisa situasi, merekabentuk ID dan menilai kejayaan ID terhadap pelajar. Secara keseluruhan, buku ini amat sesuai dibaca oleh semua golongan masyarakat terutama kepada golongan pendidik/pelajar yang masih baru dalam rekabentuk ID dan mengutamakan keberkesanan dalam pengajaran dan pembelajaran mereka.