Ulasan Jurnal Kejurulatihan Komputer 4

on Friday, June 12, 2009

TAJUK JURNAL
Collaborate, Plan, Deploy and Train :
Office 2007 in the Classrooms and Labs Across Campus
PENGARANG
Joana Trimble Gandara and Michelle Eastland
SUMBER
St. Edward’s University, 3001 Congress Ave. CM 1036, Austin, TX 78704

St. Edward’s University terletak di Austin, Texas. Universiti ini membuat keputusan untuk memasang MS Office 2007 di seluruh kampus menggunakan system operasi Windows XP pada musim panas 2008 yang lalu.

Fokus utama penulisan artikel / jurnal ini adalah untuk menilai kejayaan dan kegagalan Instructional Technology (IT) Department universiti ini dalam menyokong pemasangan dan penggunaan produk tersebut; seterusnya membantu institusi-institusi lain mengorak langkah atau membuat pelan jangkamasa panjang / pendek dalam proses pemasangan perisian baru di sekitar kampus.

Perisian MS Office 2007 akan dipasang di semua kelas dan makmal komputer seluruh kampus. IT Department bertanggungjawab membuat pelan strategi serta in-house training kepada komuniti (fakulti, pelajar dan staf) kampus tersebut. 5300 orang pelajar (undergraduate, new college dan graduate) akan terlibat dalam penggunaan perisian baru ini di seluruh kampus.

IT Department terbahagi kepada: (i) Student Computing – bertanggungjawab menyelenggara makmal computer, (ii) Media Services – bertanggungjawab member sokongan peralatan multimedia, (iii) Technical Services – bertanggungjawab member sokongan kepada fakulti dan staf untuk set up computer, memasang perisian dsb, (iv) Computer Help Desk – member bantuan teknologi maklumat dalam bentuk panggilan telefon, email, web, live chat dan walk-in, (v) Faculty Resource Centre – membantu fakulti dengan keperluan teknikal dan rekabentuk ID (Instructional Design), (vi) Computer Training – bertanggungjawab member kursus / latihan kepada komuniti kampus.

Dalam bidang kejurulatihan, sokongan dari segi latihan / kursus amat penting dalam proses pemasangan perisian baru dalam satu kelompok komuniti yang besar seperti di dalam university. Latihan perlu berterusan supaya proses peralihan kepada perisian yang baru menjadi lebih mudah. Latihan / kursus boleh dibuat dalam beberapa bentuk seperti quick guides, 30-minutes training dan workshop exercises, dan ini perlu dilaksanakan secara berterusan supaya kemahiran komuniti akan menjadi lebih mantap.