ULASAN JURNAL PENYELIDIKAN 4

on Tuesday, November 24, 2009

TAJUK
Examining user acceptance of computer technology: An empirical study of student teachers
PENGARANG
Will Wai-kit Ma, Robert Anderssonw & Karl-Oslear Streithw
SUMBER
Publishing Ltd 2005 Journal of Computer Assisted Learning 21, pp387–395

Kajian ini berbentuk kajian kuantitatif dan bertujuan untuk menilai penerimaan guru-guru pelatih terhadap teknologi komputer, dan mengenalpasti tujuan utama mereka menggunakan komputer. Responden kajian merupakan guru-guru pelatih dari sebuah program pendidikan untuk guru, dan terdiri daripada 84 orang, 33.5% lelaki dan 66.5% perempuan. Responden juga merupakan guru-guru pelatih yang mewakili empat kumpulan opsyen: (1) opsyen pendidikan awal kanak-kanak, (2) opsyen sains dan matematik, (3) pendidikan umum dan (4) opsyen pedagogi pendidikan. Dapatan kajian menunjukkan guru-guru tersebut dapat menerima teknologi komputer bagi memudahkan urusan harian mereka, serta teknologi tersebut adalah mudah untuk digunakan.