ULASAN JURNAL PENYELIDIKAN 7

on Thursday, December 03, 2009

TAJUK
Laptop Use and its Antecedents Among Educators: A Review of the Literature
PENGARANG
Priscilla Moses, Mas Nida Md. Khambari, Wong Su Luan
SUMBER
European Journal of Social Sciences – Volume 7, Number 1 (2008)

Artikel ini ditulis untuk mengulas kajian-kajian lepas berkenaan penggunaan komputer riba (laptop) dalam kalangan pendidik. Maklumat dan data dikutip daripada cetakan artikel, jurnal atas talian (online journals) dan conference paper. Tujuan utama artikel ini ditulis adalah untuk menilai tahap penggunaan komputer riba dalam kalangan pendidik dan faktor-faktor penggunaan komputer riba tersebut. Pendidik khususnya guru dianggap implementor kepada penggunaan teknologi dalam pendidikan; mengintegrasi komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P). Laptop juga dianggap powerful instructional tools dalam P&P. Secara keseluruhan, penggunaan laptop dapat membantu pendidik khususnya guru untuk membantu P&P bagi mencapai objektif secara optimum. Tahap penggunaan laptop bergantung kepada beberapa faktor seperti jantina, kesuntukan masa, teknologi, pendirian terhadap teknologi, sokongan pentadbiran dan sokongan teknikal. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan daripada artikel ini bahawa penggunaan laptop dalam kalangan pendidik hanyalah untuk pembangunan profesionalisme pendidik. Mereka menggunakan laptop bagi membantu mereka dalam proses P&P, perancangan dan persediaan mengajar, pengurusan dan komunikasi. Seharusnya penggunaan laptop dapat diperluaskan lagi bagi membantu urusan kerja harian yang lain untuk mengoptimumkan penggunaan teknologi sedia ada.